Påmelding


Påmelding: Påmelding skjer på turneringsservice http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=NMforUngdom2019-KrageroSjakklubbUngdom.(Åpnes i ny fane)

Startavgift: 450 kr per spiller frem til 25. oktober, deretter 550 kr

Avgiften betales til kontonummer 2610 36 15711. NB! Merk innbetalingen med navn og f.dato på spiller!

Frist for påmelding er 5.november!

Ved spørsmål, kontakt turneringsleder Truls Jørgensen, Truls.Jorgensen@fiber.no eller telefon 917 14 450

REGISTRERING AV ANKOMST MÅ SKJE PÅ SPILLEARENAEN INNEN KL. 16:00 FREDAG DEN 8. NOVEMBER

(Det registreres kun etter kl. 16:00 ved evt. forsinkelser)

Obs! Spiller må være registrert med riktig rating – ved feil sendes melding til arrangøren så snart som mulig og senest ved registrering.

Åpning ved ordfører kl. 16:40 – vi anmoder både spillere og foresatte om å være tilstede på dette tidspunktet. Første runde starter kl. 17:00