Rundeoppsett

Spilleprogram alle klasser

Betenkningstid:

De tre første rundene spilles med 40 minutter tenketid på partiet, pluss 10 sekunders tillegg per trekk. Rundene 4 til 7 spilles med 90 minutter tenketid og 30 sekunder tillegg per trekk.

Fredag

Kl. 17:00 Runde 1 (40+10)

Kl. 17:30-19:30 Middag

Kl. 19:30 Runde 2 (40+10)

Lørdag

Kl. 09:30 Runde 3 (40+10)

Kl. 11:30-1330 Lunsj

Kl. 12:30 Runde 4 (90+30)

Kl. 17:00 Runde 5 (90+30)

Kl. 18:00-22:00 Middag

Søndag

Kl. 09:00 Runde 6 (90+30)

Kl. 12:00-1330 Lunsj

Kl. 13:30 tidligst Runde 7 (90+30)

Etter at siste parti er ferdig (1730) Premieutdeling

(Med forbehold om endringer).