Turneringsform

Alle gruppene spiller 7 runder Sveitser. Turneringen FIDE rates med unntak av klasse G (den yngste klassen, ref. USFs reglement)

Betenkningstid:

De tre første rundene med 40 minutter på partiet pluss 10 sekunders tillegg per trekk. Rundene 4 til 7 spilles med 90 minutter pluss 30 sekunder tillegg per trekk.

Det er noteringsplikt i langsjakkpartiene, dvs. runde 4 – 7 (frivillig for runde 1-3). For de som ikke kan notere (feks. klasse G), trekkes 10 minutter fra spilletiden ved oppstart av partiet.

Klasseinndeling

Det spilles i åtte klasser, med aldersgrenser etter det året spilleren fyller denne alderen:

Klasse U26: 20-26 år

Klasse A: 17-19 år

Klasse B: 15-16 år

Klasse C: 13-14år

Klasse D: 12 år

Klasse E: 11 år

Klasse F: 10 år

Klasse G: 9 år og yngre.

Det er noteringsplikt i alle klasser. Spillere som fritas fra noteringsplikten på grunn av alder, fratas 10 minutters betenkningstid.

En spiller under 12 år kan delta i en klasse høyere enn det alderen tilsier.

Premiering: Pokaler til en tredjedel i hver klasse. Alle får deltakerpremie

Protester mot rundeoppsettet må fremsettes før spillestart.

Mobilforbud

11.3.2.1 Under spillets gang er det forbudt å ha en mobiltelefon og/eller andre elektroniske enheter i spillområdet, med mindre disse er godkjent av turneringsleder. Turneringsreglene kan likevel tillatte at slike enheter blir lagt i bag/veske, forutsatt at telefonen er helt avslått. Bagen/vesken må oppbevares på et sted turneringsleder tillater. Ingen spiller kan bruke bagen/vesken uten tillatelse fra turneringslederen

Mobiltelefoner kan altså ikke tas med inn i spilleområdet. Legg mobilen igjen på rommet, eller benytt deg av mobilhotellet i sekretariatet. Dette gjelder også tilskuere og spillere som er ferdig med sine partier.